Gia đình GWEICH ——
Máy hút bụi nhẹ nhàng
GWV-20W06
Công nghệ làm sạch sinh kỹ thuật bionic Suction Principle/Lực hút lớn 20kPa/Hệ thống lọc 7 lớp/Thân máy nhẹ nhàng 1,2kg/Thân máy sơn đẹp Tìm hiểu thêm
View More
Máy hút bụi
GWV-16L08
Suction Principle Công nghệ làm sạch sinh kỹ thuật bionic /Lực hút lớn 16kPa/Hệ thống lọc 7 lớp/Thời lượng pin sử dụng liên tục 45 phút/Thân máy nhẹ nhàng 1,2kg/Thân máy sơn đẹp Tìm hiểu thêm
View More