Gia đình GWEICH ——

Tin tức

Máy hút bụi không dây ra mắt
Dòng sản phẩm "Thung lũng & Hồ" của GWEICH đã có một sản phẩm mới ra mắt —— Máy hút bụi không dây hấp phụ chân không, được lấy linh cảm từ biển sâu, và công nghệ làm sạch sinh học Suction principle. Lấy linh cảm từ biển sâu, Suction principle, nguyên lý hút chân không, hút sạch bụi. Sản phẩm đã thu hút rất nhiều theo dõi kể từ khi ra mắt, GWEICH cũng mời các nhà thiết kế và các chuyên gia học thuật nổi tiếng trên thế giới tham gia thiết kế lần này, đồng thời tiến hành các cuộc thảo luận vào bề sâu và bề rộng của chiếc máy hút bụi mới.
2022/07/01
Máy hút bụi không dây ra mắt
Máy hút bụi không dây ra mắt

Dòng sản phẩm "Thung lũng & Hồ" của GWEICH đã có một sản phẩm mới ra mắt —— Máy hút bụi không dây hấp phụ chân không, được lấy linh cảm từ biển sâu, và công nghệ làm sạch sinh học Suction principle. Lấy linh cảm từ biển sâu, Suction principle, nguyên lý  hút chân không, hút sạch bụi. Sản phẩm đã thu hút rất nhiều theo dõi kể từ khi ra mắt, GWEICH cũng mời các nhà thiết kế  và các chuyên gia học thuật nổi tiếng trên thế giới tham gia thiết kế lần này, đồng thời tiến hành các cuộc thảo luận vào bề sâu và bề rộng của chiếc máy hút bụi mới.

  • Tin tức khác
Hơn