Gia đình GWEICH ——

Tin tức

GWEICH tổ chức cuộc hội thảo sản phẩm mới châu Á lần đầu
Cuộc hội thảo lần này được tổ chức tại Thái Lan, đã giải thích rất chi tiết về cách bố trí chiến lược toàn cầu của GWEICH trong tương lai. Cuộc họp đề xuất rằng ngoài trừ các sản phẩm vệ sinh hằng ngày, trong các hạng mục gia dụng khác, GWEICH đã bắt đầu có những cuộc thảo luận và thiết kế vào bề sâu và bề rộng, đồng thời sẽ gặp gỡ người tiêu dùng trong tương lai gần.
2022/07/01
GWEICH tổ chức cuộc hội thảo sản phẩm mới châu Á lần đầu
GWEICH tổ chức cuộc hội thảo sản phẩm mới châu Á lần đầu

Cuộc hội thảo lần này được tổ chức tại Thái Lan, đã giải thích rất chi tiết về cách bố trí chiến lược toàn cầu của GWEICH trong tương lai. Cuộc họp đề xuất rằng ngoài trừ các sản phẩm vệ sinh hằng ngày, trong các hạng mục gia dụng khác, GWEICH đã bắt đầu có những cuộc thảo luận và thiết kế vào bề sâu và bề rộng, đồng thời sẽ gặp gỡ người tiêu dùng trong tương lai gần.

  • Tin tức khác
Hơn